Wednesday, February 26, 2020

Pengenalan

 

PENGENALAN

Bahagian Pengurusan Akademik ditubuhkan pada tahun 2007 iaitu serentak dengan penubuhan UPNM. Sejak dari awal penubuhannya Bahagian Pengurusan Akademik diletakkan di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar kemudian diletakkan dibawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dan kini kembali diletakkan di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar.

Bahagian Pengurusan Akademik bertanggungjawab dalam:

  • Mengurus Temu duga Pelajar baharu
  • Mengurus Pengambilan dan Kemasukan Pelajar baharu
  • Mengurus Pendaftaran Pelajar
  • Mengurus Rekod Pelajar
  • Menyelaras Penjadualan Kuliah
  • Menyelaras Peperiksaan Pelajar dan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan
  • Mengurus Konvokesyen
  • Mengurus Mesyuarat Senat

 

 

Kemaskini Pada : 12 Jan 2018