• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Unit Kemasukan dan Promosi

Fungsi Unit Kemasukan dan Promosi

  • Menguruskan pendaftaran diri pelajar baharu.
  • Menguruskan pengambilan dan kemasukan pelajar baharu.
  • Menguruskan permohonan pertukaran program pengajian pelajar.
  • Menguruskan permohonan kes-kes rayuan kemasukan.
  • Menyediakan semua statistik kemasukan pelajar baharu.
  • Merangka dan menyusun aktiviti pemasaran dan promosi.

 

 

Dikemaskini Pada 15 Jan 2018