• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Unit Pentadbiran dan Senat

Fungsi Unit Pentadbiran dan Senat

  • Menyediakan ringkasan kertas kerja cadangan Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Menyediakan minit mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik dan mengambil tindakan terhadap apa jua keputusan mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Mengemaskini laporan/buku Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Menyelaras penubuhan fakulti/pusat/institut dan penawaran program baru.
  • Menyelaras proses jaminan kualiti program-program akademik untuk tujuan pengiktirafan.
  • Menyediakan laporan penilaian kursus dan pengajaran pensyarah.
  • Menguruskan jubah konvokesyen.

 

 

Dikemaskini Pada : 15 Jan 2018