• 1
  • 2
  • 3
Sunday, November 17, 2019

Unit Pentadbiran dan Senat

Fungsi Unit Pentadbiran dan Senat

  • Menyediakan ringkasan kertas kerja cadangan Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Menyediakan minit mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik dan mengambil tindakan terhadap apa jua keputusan mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Mengemaskini laporan/buku Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.
  • Menyelaras penubuhan fakulti/pusat/institut dan penawaran program baru.
  • Menyelaras proses jaminan kualiti program-program akademik untuk tujuan pengiktirafan.
  • Menyediakan laporan penilaian kursus dan pengajaran pensyarah.
  • Menguruskan jubah konvokesyen.

 

 

Dikemaskini Pada : 15 Jan 2018