• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
 • 1
 • 2
 • 3
Sunday, August 19, 2018

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan

Fungsi Unit Peperiksaan dan Pengijazahan

 • Menguruskan pengumpulan, pemprosesan maklumat dan kertas soalan peperiksaan.
 • Menguruskan pengeluaran jadual waktu peperiksaan.
 • Menguruskan pelantikan dan latihan kepada pembantu pengawas peperiksaan.
 • Menguruskan pelantikan ketua pengawas peperiksaan dan pengawas peperiksaan.
 • Menguruskan penyediaan venue dan bahan/alatan peperiksaan.
 • Menyelaraskan kutipan dan edaran skrip jawapan peperiksaan.
 • Menyelaraskan kemasukan markah peperiksaan dan pengeluaran keputusan peperiksaan.
 • Menguruskan pemprosesan rayuan semakan semula kursus dan rayuan menyambung pengajian.
 • Menyediakan senarai pelajar layak dianugerahkan ijazah.
 • Urusetia konvokesyen dan mengeluarkan senarai graduan.
 • Menguruskan transkrip akademik pelajar.
 • Menyelaraskan urusan data dan rekod konvokesyen.

 

Dikemaskini Pada : 15 Jan 2018