• 1
  • 2
  • 3
Wednesday, February 26, 2020

Pengenalan

PENGENALAN
Bahagian Khidmat Pengurusan ,Jabatan Pendaftar ditubuhkan berdasarkan aspirasi visi,misi dan objektif Jabatan Pendaftar didalam menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang menepati kepuasan pelanggan. Unit ini juga komited bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang melalui kemudahan perkhidmatan serta membuat penambahbaikan secara berterusan.
 

 

 

 

 

Dikemaskini Pada: 14 Nov 2017