Thursday, December 12, 2019

Perubatan Staff

KEMUDAHAN RAWATAN PERGIGIAN
 
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2012 berkaitan Kemudahan Rawatan Pergigian bagi Staf UPNM telah berkuatkuasa mulai 1 Julai 2012.
Pekeliling tersebut menjelaskan bahawa rawatan pergigian yang dibenarkan serta ditanggung oleh pihak Universiti adalah terhad seperti rawatan berikut sahaja:
  1. Cabutan;
  2. Tampalan;
  3. Penskaleran; dan
  4. Cucian
Manakala, kadar yang diperuntukkan bagi staf berserta tanggungan adalah sebanyak RM300.00 setahun (Ringgit Malaysia Tiga Ratus sahaja).
 
Untuk muat turun borang sila klik : 
 
Borang Tuntutan Rawatan Pergigian  :  UPNM.PEND.BKP.058
 
 
Kemaskini Pada 17 April 2017