Thursday, December 12, 2019

Aset Jabatan Pendaftar

FUNGSI DAN PERANAN

1.    Memastikan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dijalankan selaras dengan peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2017

 

2.    Mewujudkan Pelan Perancangan Pengurusan Aset yang sistematik dan berkesan bagi mengurus aktiviti-aktiviti Pengurusan Aset Alih

 

3.    Bertanggungjawab  untuk  memantau pengurusan  semua  Aset  Alih & Inventori  Jabatan/  PTJ  di  bawah  kawalannya meliputi:-

a)  Penerimaan;

b)  Pendaftaran;

c)  Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan;

d)  Penyelenggaraan;

e)  Pelupusan; dan

f)  Kehilangan dan Hapus Kira.

 

4.    Menyediakan laporan tahunan dan mengemukakan ke Unit Aset, Jabatan Bendahari.

5.    Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti (TPA)

  1. TPA-1

 

Kemaskini Pada : 09 Okt 2017