Thursday, December 12, 2019

Kad Matriks

KAD MATRIKS
 
Setiap staf yang melapor diri di UPNM akan dibekalkan dengan kad matriks sebagai pengenalan diri.
Perbezaan kad matriks staf adalah nombor pada kad tersebut dan ia terbahagi kepada empat kategori iaitu:
 
No.
Staf
No. Staf
1.
Tetap / Kontrak
Contoh : 011-17
2.
Sambilan
Contoh : S012-17
3.
Pasca Doktoral
Contoh : PPPI013-17
4.
Akademi Latihan Ketenteraan (ALK)
Contoh : Z014-17
 
Kehilangan / Penggantian Kad Matriks
 
Bagi staf yang ingin menggantikan kad matriks di atas sebab-sebab kehilangan, kerosakan dan penggantian,
bayaran akan dikenakan adalah sebanyak RM20.00 (Ringgit Malaysia Dua Puluh sahaja).
 
Untuk muat turun borang kad matrik sila klik : 
 
Borang Permohonan Kad Pintar  : UPNM.PEND.BKP.010 (Pind 1/1-2012)
Borang Penerimaan Kad Pintar    : UPNM/PEND – 11 (Pind 1/1-2012)
Borang Pengesahan Kehadiran Dan Pulang Tanpa Kad Pintar : UPNM.PEND.BKP 014
 
 
Kemaskini Pada : 18 April 2017