Sunday, August 19, 2018

Mel & Pos UPNM

 

Unit Pengurusan Mel dan Pos Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)adalah sebuah unit di bawah Jabatan Pendaftar yang bertanggungjawab menguruskan perkhidmatan mel dan pos rasmi universiti. Perkhidmatan unit ini meliputi Pos Biasa (setem franki/setem), Pos Berdaftar, dan Pos Laju.

Unit Pengurusan Mel dan Pos UPNM juga menjadi pusat pengumpulan untuk pengedaran surat dalaman antara Fakulti/ Pusat/ Jabatan/ Bahagian (FPJB).

Permohonan menggunakan perkhidmatan Mel dan Pos adalah menggunakan Borang Borang Permohonan Perkhidmatan Mel Dan Pos Upnm  UPNM/PEND – 66. Pengguna boleh memuat turun borang menerusi postal http://mycampus.upnm.edu.my/Portal/.

 

Objektif

Perkhidmatan Mel dan Pos dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan bagi memastikan:

1.    Pengendalian pengambilan dan penghantaran surat dalaman dan luaran universiti berjalan lancar; dan

2.    Pemantauan penggunaan perkhidmatan pos dibuat secara telus dan sistematik serta kos efektif, perkhidmatan pos berdaftar dan kurier dibuat secara berpusat.

 

Prosedur Penggunaan Perkhidmatan Pos

Syarat –Syarat Penggunaan Perkhidmatan Pos:

1.    Unit Pengurusan Mel dan Pos memberi perkhidmatan penghantaran surat keluar dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ke Pejabat Pos Besar sahaja;

2.    Perkhidmatan ini hanya tertakluk kepada surat-surat bertujuan rasmi sahaja.

3.    Setiap permohonan perkhidmatan yang memerlukan borang hendaklah dilengkapkan dan perlu disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum dihantar ke Unit Pengurusan Mel dan Pos untuk tindakan selanjutnya. Unit Pengurusan Mel dan Pos berhak membatalkan borang permohonan yang tidak lengkap. Jika ruangan pada borang permohonan tidak mencukupi, pemohon perlu menggunakan borang permohonan yang baru;

4.    Bagi setiap penghantaran surat yang melibatkan urusan rasmi, setiap FPJB hendaklah menggunakan sampul universiti sahaja;

5.    Mel berbentuk bungkusan hendaklah dibungkus dan diikat dengan tali   bagi memudahkan stamping pada bungkusan;

6.    Perbelanjaan urusan pos yang melibatkan aktiviti seperti penyelidikan,  seminar, bengkel, persidangan, kursus dan yang berkaitan perlu menggunakan peruntukan akaun amanah/geran penyelidikan yang telah diluluskan;

7.    Surat-surat yang melebihi 2kg akan dikategorikan sebagai bungkusan. Setiap penghantaran bungkusan akan dibuat dengan menggunakan perkhidmatan pos biasa (mengikut keperluan semasa).