• 1
  • 2
  • 3
Wednesday, February 26, 2020

Pengenalan

PENGENALAN


Bahagian Keselamatan bertangungjawab dalam menjaga hal ehwal keselamatan Universiti dan penguatkuasaan peraturan bagi memastikan persekitaran Universiti berada dalam keadaan aman selaras dengan visi dan misi Universiti.