Wednesday, February 26, 2020

AKTA dan PERATURAN

AKTA dan PERATURAN :

1. AUKU dan kaedah-kaedah Universiti Pertahanan  Nasional Malaysia ( Tatatertib Pelajar- Pelajar ) 2009

2. Perintah Tetap Bahagian Keselamatan

3. Peraturan lalulintas dalam kampus

4. Peraturan Pentadbiran Kunci UPNM 2016

5. Arahan Keselamatan Malaysia

 

 

Dikemaskini Pada: 28 Nov 2017