• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN


  • Memberi perkhidmatan kaunter yang sentiasa cepat dan menepati kehendak pelanggan.
  • Menjawab panggilan telefon secepat mungkin dan tidak lewat daripada 3 deringan.
  • Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.
  • Melahirkan anggota keselamatan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju.
  • Menjadikan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang terkemuka melalui perkhidmatan keselamatan yang berkualiti.
  • Memantapkan Sistem Keselamatan yang berkualiti, cekap dan berkesan, telus dan mesra pelanggan berteraskan nilai-nilai murni.
  • Melaksanakan sesuatu kerja yang telah diamanahkan agar dapat dicapai dengan berkesan.