• 1
  • 2
  • 3
Thursday, December 12, 2019

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN


  • Memberi perkhidmatan kaunter yang sentiasa cepat dan menepati kehendak pelanggan.
  • Menjawab panggilan telefon secepat mungkin dan tidak lewat daripada 3 deringan.
  • Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.
  • Melahirkan anggota keselamatan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju.
  • Menjadikan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang terkemuka melalui perkhidmatan keselamatan yang berkualiti.
  • Memantapkan Sistem Keselamatan yang berkualiti, cekap dan berkesan, telus dan mesra pelanggan berteraskan nilai-nilai murni.
  • Melaksanakan sesuatu kerja yang telah diamanahkan agar dapat dicapai dengan berkesan.