• 1
  • 2
  • 3
Thursday, December 12, 2019

Visi dan Misi

 

VISI


Menjadi entiti yang cemerlang dengan memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan wawasan UPNM. 

MISI


Memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan pelan strategi universiti.