• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Visi dan Misi

 

VISI


Menjadi entiti yang cemerlang dengan memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan wawasan UPNM. 

MISI


Memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan pelan strategi universiti.