Pengenalan

PENGENALAN


Pada tahun 1995 UPNM dikenali sebagai ATMA dan pada masa itu Pusat Kesihatan dikenali sebagai Pusat Perubatan Angkatan Tentera (PPAT) yang di kelolakan oleh pegawai perubatan  dan staf perubatan tentera. Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006. Pada 2008 PPAT telah beroperasi dengan wujudnya pegawai perubatan dan staf perubatan awam yang diletakkan di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEPA). Pada 2009 PPAT telah di tukar nama kepada Pusat Kesihatan UPNM dan diletakkan di bawah Jabatan Pendaftar. Pusat Kesihatan beroperasi dengan kelolaan seorang pegawai perubatan awam dan seorang pegawai perubatan tentera ALK, dan dibantu oleh 12 staf perubatan. Manakala Pusat Pergigian dikelolakan oleh seorang pegawai pergigian dan dua orang staf pergigian.

 

WAKTU OPERASI


Isnin - Khamis : 08.00 pagi - 05.00 petang

Jumaat           : 08.00 pagi - 05.00 petang

                       (Rehat : 12.15 tengah hari - 02.45 petang)*

Seorang staf perubatan akan bertugas diluar waktu operasi bagi kes-kes kecemasan sahaja termasuk hujung minggu dan cuti umum.

*kes-kes kecemasan sahaja