• 1
 • 2
 • 3
Thursday, December 12, 2019

Skop Perkhidmatan

SKOP PERKHIDMATAN

 • Kesihatan Awam – Preventif, Pendidikan Kesihatan, Promosi Kesihatan
 • Pemeriksaan Kesihatan – Pra-pekerjaan, Pra-pendidikan, Pemeriksaan Kesihatan  
 • Diagnostik – Makmal, ECG
 • Fisioterapi dan Rehabilitasi
 • Rawatan dan Observasi
 • Prosedur Mudah dan Pembedahan Minor
 • Klinik Pesakit Luar
 • Kecemasan (24 Jam)
 • Perlindungan Perubatan
 • Klinik di Luar waktu Pejabat (6pm- 10pm)
 • Day care clinic (Untuk kes-kes yang memerlukan pemerhatian tetapi tidak memerlukan rawatan tertiari)
 • Perkhidmatan X-ray dan ultrasound (dalam pembinaan)
 • Rawatan Asas Pergigian

 

PIAGAM PELANGGAN


Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti:

 • Keutamaan akan kami berikan kepada kes kecemasan dan kritikal dan akan dirawat dengan kadar serta-merta;
 • Perkhidmatan perawatan akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya;

Jenis Pelanggan
 (Pesakit luaran/ulangan)

Indikator
Ibu mengandung 30 minit
Bayi / Kanak-kanak 15 minit
Warga emas 30 minit
Lain-lain kategori 60 minit (dengan syarat terdapat sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai perubatan yang bertugas ketika itu)
 • Memastikan semua ubat didispens di kaunter farmasi dalam tempoh 30 minit selepas menerima preskripsi
 • Memastikan semua kes rujukan ke hospital yang menggunakan ambulans dihantar serta merta selepas keadaan pelanggan stabil
 • Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin
 • Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan
 • Memastikan aktiviti promosi kesihatan bagi setiap kumpulan sasar (pelanggan) yang khusus, 100% mengikut jadual yang ditetapkan dan
 • Memberi respons atau membalas segala aduan pelanggan secara bertulis atau emel kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima.