• 1
  • 2
  • 3
Thursday, December 12, 2019

Visi, Misi dan Objektif

VISI


UPNM sihat dan sejahtera

MISI


Mewujudkan satu organisasi kesihatan yang boleh memberi rawatan perubatan dan pergigian yang optima, berkualiti dan berharmoni kepada semua warga UPNM

OBJEKTIF


Menyediakan perkhidmatan perubatan, kesihatan awam dan pergigian yang meliputi perkara-perkara berkaitan rawatan pesakit luar, kecemasan dan perlindungan perubatan.