• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Visi, Misi dan Objektif

VISI


UPNM sihat dan sejahtera

MISI


Mewujudkan satu organisasi kesihatan yang boleh memberi rawatan perubatan dan pergigian yang optima, berkualiti dan berharmoni kepada semua warga UPNM

OBJEKTIF


Menyediakan perkhidmatan perubatan, kesihatan awam dan pergigian yang meliputi perkara-perkara berkaitan rawatan pesakit luar, kecemasan dan perlindungan perubatan.