Monday, January 21, 2019

Articles

Kursus Automasi Pejabat : MS Excel (Function & Formula) 2016

KURSUS AUTOMASI PEJABAT

__________________________________________________________________________

MICROSOFT EXCEL (FUNCTION & FORMULA)

Kursus Automasi Pejabat:Microsoft Excel (Function & Formula) adalah adalah salah satu sistem Microsoft Office yang digunakan untuk pengiraan, laporan, perancangan dan penganalisis data dalam pelbagai kaedah serta persembahan dalam bentuk grafik mahupun diagram. Sistem ini juga mampu memudahkan setiap data yang dimasukkan menjadi sesuatu yg tampak lebih difahami. Selain itu, penggunaan aplikasi formula dan data yang terdapat di dalam MS Excel boleh diaplikasikan semasa membuat pentadbiran harian.erikan pendedahan kepada peserta.

Sehubungan itu, Unit Latihan dan Kompetensi, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPbSM), Jabatan Pendaftar, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) telah menganjurkan Kursus Automasi Pejabat: Microsoft Excel (Function & Formula) bagi memb

Kursus selama dua (2) hari ini telah dilaksanakan pada 16-17 Ogos 2016 bertempat di Makmal Komputer 1, Bangunan PTMK, UPNM dengan penyertaan seramai 17 orang peserta. Kursus ini dikendalikan oleh Konsultan dari Mentari Knowledge Base Sdn Bhd. Tujuan kursus ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kefahaman mengenai asas aplikasi Microsoft Excel serta mengaplikasikan pengetahuan dalam Microsoft Excel untuk menyediakan dokumen di jabatan masing-masing.

Dikemaskini Pada : 30 Nov 2017