Thursday, December 12, 2019

Articles

Sekilas Pandang 1/2018


PERBINCANGAN RAYUAN KE ATAS PEMBAYARAN GANTI RUGI PERJANJIAN CUTI BELAJAR

DR. MOHD TAUFIK BIN ISHAK

DI BILIK MESYUARAT SRI KESIDANG, BANGUNAN JABATAN PENDAFTAR

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA (UTHM)

PADA 1 MAC 2018

 

SESI PEMBENTANGAN / TAKLIMAT PROGRAM KESELAMATAN DI PERINGKAT

SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH DI UPNM

BERSAMA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

PADA 27 FEBRUARI 2018