• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Sunday, August 19, 2018

Objektif

OBJEKTIF


 

Mengurus perlantikan, pengambilan saraan, kemajuan kerjaya dan disiplin staf berpandukan Perintah Am,   Pekeliling-pekeliling, Surat-surat Pekeliling serta lain-lain Arahan Kerajaan.

Merancang pelunjuran pelajar selaras dengan perancangan akademik dan dasar-dasar universiti.

Melaksanakan program pengurusan kualiti dan produktiviti yang berterusan bagi mewujudkan budaya kerja berkualiti di kalangan staf, selaras dengan Pekeliling –pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

Memastikan urusan pentadbiran dan operasi universiti dilaksanakan mengikut prosedur dan tadbir urus yang baik.

Memastikan dasar dan prosedur keselamatan dan perlindungan universiti secara terancang, sistematik, cekap dan berkesan.