• 1
  • 2
  • 3
Thursday, December 12, 2019

Visi, Misi dan Peranan

VISI


Visi Jabatan Pendaftar adalah untuk menjadi entiti yang cemerlang dan berkualiti dengan memberikan perkhidmatan sumber manusia, kemudahan dan pengurusan akademik selaras dengan wawasan UPNM.

MISI


Misi Jabatan Pendaftar adalah untuk menyediakan sumber manusia yang berkualiti, penyediaan kemudahan yang baik dan harmoni serta pengurusan akademik yang berkesan sejajar dengan misi UPNM.

PERANAN


Peranan Jabatan Pendaftar adalah penting dalam menyediakan perkhidmatan dan kemudahan untuk semua kakitangan. Selain menjalankan tugas rasmi seperti pengurusan dan pentadbiran sumber manusia, Jabatan Pendaftar turut terdiri daripada Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Akademik, Bahagian Keselamatan, Bahagian Kenderaan dan Pusat Kesihatan UPNM.