Pejabat Pendaftar UPNM

PENGENALAN

Bahagian Kualiti Perkhidmatan Jabatan Pendaftar memastikan urusan penyediaan dan penyampaian perkhidmatan yang disediakan oleh Univesiti kepada staf serta warga kampus.


 

OBJEKTIF

Merancang, mengurus dan mentadbir perkhidmatan yang disediakan kepada staf dapat disediakan dengan lancar dan teratur.


 

PIAGAM PELANGGAN

MENGURUSKAN TUNTUTAN DAN PEMBIAYAAN PERUBATAN STAF

 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Perubatan Staf
 • Urusan Guarantee Letter (GL)
 • Urusan kemasukan/billing staf di Hospital/ Klinik Kerajaan & Institut Jantung Negara (IJNSB)

 

MENGURUSKAN URUSAN KLINIK PANEL UNIVERSITI

 • Pengurusan Klinik Panel UPNM  bersama pihak Universiti
 • Urusan lantikan dan pembayaran
 • Pengeluaran Kad Perubatan Staf

 

PENGURUSAN KUALITI ISO, AUTONOMI & RUANG PEJABAT JABATAN PENDAFTAR

 • Menguruskan prosedur kerja jabatan didaftarkan mengikut iso yang ditetapkan universiti serta didaftarkan
 • Memastikan dasar dan prosedur yang didaftarkan dikemaskini dan kualiti hebahan maklumat dapat dicapai oleh warga kampus
 • Menyusun atur ruang pejabat Jabatan Pendaftar

 

MENGURUSKAN PEMBEKALAN PAKAIAN DAN KASUT SERAGAM STAF

 • Urusan pembekalan dan edaran pakaian seragam staf kepada staf yang layak

 

PENGURUSAN ASET JABATAN PENDAFTAR

 • Mentadbir aset, urusan perolehan,pendaftaran dan penyelenggaraan aset-aset di Jabatan Pendaftar
 • Menyediakan pelaporan berkala pengurusan aset Jabatan Pendaftar

 

KETUA PEGAWAI PERHUBUNGAN PELANGGAN UNIVERSITI

 • Urusetia Moderator bagi sistem e Aduan UPNM
 • Urusetia`Moderator bagi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) UPNM