Pendaftar

Bagi memastikan kelancaran proses gerak kerja dan aktiviti pembelajaran, Unit Latihan dan Kompetensi bersama PERINTIS UPNM dengan kerjasama Pusat Teknologi dan Maklumat telah menganjurkan

Kursus Peningkatan Profesional Staf UPNM: Aplikasi Mesyuarat dalam Talian Serta Tatacara perlaksanaanya menggunakan Microsoft Team

bagi semua Staf Akademik dan Staf Bukan Akademik.

kredit gambar: disediakan oleh: Zulfahizzat bin Mokhtar