• Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.
  • 1
  • 2
  • 3
Thursday, March 22, 2018

Sekilas Pandang 1/2018


PERBINCANGAN RAYUAN KE ATAS PEMBAYARAN GANTI RUGI PERJANJIAN CUTI BELAJAR

DR. MOHD TAUFIK BIN ISHAK

DI BILIK MESYUARAT SRI KESIDANG, BANGUNAN JABATAN PENDAFTAR

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA (UTHM)

PADA 1 MAC 2018

 

SESI PEMBENTANGAN / TAKLIMAT PROGRAM KESELAMATAN DI PERINGKAT

SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH DI UPNM

BERSAMA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

PADA 27 FEBRUARI 2018