Pendaftar

Peringatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

35,10,0,50,1
25,600,60000,0,300000,5000000,30000000,800000
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Cermin Kabinet Jatuh
Cermin Kabinet Jatuh
Ceiling Diffuser Jatuh
Ceiling Diffuser Jatuh
Pintu Kaca Pecah
Pintu Kaca Pecah
Termometer Pecah
Termometer Pecah
Kecederaan di Kaki
Kecederaan di Kaki
Hazard & Risiko di Tempat Kerja
Hazard & Risiko di Tempat Kerja
Kemalangan di Tempat Kerja
Kemalangan di Tempat Kerja