Pendaftar

27 Ogos 2020, telah berlangsungnya Lawatan Audit Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Kementerian Sumber Manusia.