Pejabat Pendaftar UPNM

 
Dimaklumkan bahawa beberapa pelantikan jawatan pentadbiran baharu telah dibuat oleh Pengurusan Tertinggi Universiti.
Pihak Pengurusan Tertinggi mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah atas pelantikan tersebut.