Pejabat Pendaftar UPNM

PENGENALAN

Bahagian Keselamatan bertangungjawab dalam menjaga hal ehwal keselamatan Universiti dan penguatkuasaan peraturan bagi memastikan persekitaran Universiti berada dalam keadaan aman selaras dengan visi dan misi Universiti.

 

VISI

Menjadi entiti yang cemerlang dengan memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan wawasan UPNM. 

MISI

Memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan pelan strategi universiti.

 

PIAGAM PELANGGAN

 • Memberi perkhidmatan kaunter yang sentiasa cepat dan menepati kehendak pelanggan.
 • Menjawab panggilan telefon secepat mungkin dan tidak lewat daripada 3 deringan.
 • Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.
 • Melahirkan anggota keselamatan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju.
 • Menjadikan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang terkemuka melalui perkhidmatan keselamatan yang berkualiti.
 • Memantapkan Sistem Keselamatan yang berkualiti, cekap dan berkesan, telus dan mesra pelanggan berteraskan nilai-nilai murni.
 • Melaksanakan sesuatu kerja yang telah diamanahkan agar dapat dicapai dengan berkesan.

 

SEKSYEN DAN UNIT

 • Seksyen Pentadbiran
 • Unit Kawalan Akta
 • Unit Kawalan Cctv
 • Unit Trafik Dan Lalulintas
 • Unit Rondaan Pencegahan
 • Unit Risikan Dan Siasatan Dalaman​

FUNGSI UTAMA

 •  Perkhidmatan
 •  Pelekat kenderaan
 •  Papan tanda/penunjuk arah
 •  Pengiringan kenderaan
 •  Pinjaman barang/peralatan
 •  Lost & Found
 • Wujudkan dasar keselamatan Universiti
 •  Rondaan kawasan / bangunan
 •  Kawalan pintu masuk/bangunan/cctv
 •  Bantuan kawalan
 •  Penguatkuasaan peraturan
 •  Pemeriksaan kenderaan
 •  Urusan surat menyurat
 •  Permohonan cuti anggota
 •  Kebersihan pejabat
 •  Pengurusan/mengemaskini fail rekod

 

AKTA DAN PERATURAN

1. AUKU dan kaedah-kaedah Universiti Pertahanan  Nasional Malaysia ( Tatatertib Pelajar- Pelajar ) 2009

2. Perintah Tetap Bahagian Keselamatan

3. Peraturan lalulintas dalam kampus

4. Peraturan Pentadbiran Kunci UPNM 2016

5. Arahan Keselamatan Malaysia

SEKSYEN KAWALAN AM
SEKSYEN OPERASI
 • Kawalan Keselamatan perlindungan
 • Penguatkuasaan Peraturan
 • Pentadbiran Am

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KESELAMATAN