Pejabat Pendaftar UPNM

 
Pihak Pengurusan Tertinggi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih buat semua yg terlibat sepanjang memegang jawatan pentadbiran seperti poster berikut: