Pejabat Pendaftar UPNM

Selamat Hari Farmasi Sedunia 2023 dengan tema "Pharmacist Stretngthening Health Care System".
Ikhlas daripada Puan Fazielah binti Mohamad, Pendaftar UPNM.